Strumpans historia

Strumpans uppkomst

Strumpan sägs ha uppkommit under medeltiden, och kallades då \"hosa\" eller \"hosor\". Materialet som användes var vanligtvis linne, silke, läder och ull. Läder som material var mest sällsynt, men förekom.

Strumpor i mode

Under 1700-talet började strumpan användas än mer som prydnad. Denna tid har satt grunden för utformningen av strumpan som den är idag. Historiskt finns två begrepp; blåstrumpa och rödstrumpa (läs om dem här), som användes som öknamn för två olika grupper (vanligtvis kvinnor).

', 'strumpans-historia', 'Strumpans historia - Strumpans resa ända från medeltiden till idag', '', 'Läs om strumpans historia här. Hur såg strumpmodet ut på 1600-talet? Vad är \"hosor\"? Vilka var blåstrumporna och rödstrumporna? Välkommen in att lära dig mer!

Strumpans historia - Strumpans resa ända från medeltiden till idag

Ursäkta olägenheten.

Sök igen